Misja

Edukacja branży mody to misja społeczna – z przekonania o słuszności tego stwierdzenia powstała akademia Fashion PR Talks, czyli cykl warsztatów i wykładów dla ludzi branży mody oraz dwudniowe forum biznesu mody Fashion Talks.

Ambicją Fashion PR Talks jest nie tylko kształcenie speców od biznesu mody i profesjonalizacja polskiego przemysłu odzieżowego, ale też wzbudzanie zainteresowania modą jako zjawiskiem społecznym i pasem transmisyjnym dla ważnych wydarzeń współczesności.

Fashion PR Talks. Specjaliści branży mody.