Prosty słowniczek pojęć graficznych

Słowa–enigmy ze świata projektowania i reklamy, które powinien znać każdy PR-owiec. Na pierwszy ogień wyjaśniam pojęcia związane z brandingiem, czym jest identyfikacja wizualna, o co chodzi z formatami plików, a także dlaczego font nie jest czcionką. Moim zamiarem nie jest obszerne traktowanie tych zagadnień, ale poruszenie najważniejszych pojęć w sposób prosty i zrozumiały. Drodzy PR-owcy! Przed Wami 19 pojęć, które ułatwią komunikację z ludźmi posługującymi się językiem pikseli. 

BRANDING

W skrócie, jest to ściśle uporządkowany proces, który ma na celu uchwycenie sedna marki. Powiązany z kreowaniem jej tożsamości, zarówno w formie treści, jak i warstwie wizualnej. Dokładnie o brandingu rozpisałam się tutaj, zapraszam do lektury. Tym samym z przyjemnością polecam książki Aliny Wheeler i Wally Olinsa – światowych guru brandingu.

„FONT, NIE CZCIONKA"

Dwa często mylone i niepoprawnie używane pojęcia, typograficznego purystę skutecznie doprowadzają do szału. Niefortunnie używane zamiennie czcionki i fonty są nośnikami krojów pisma. Font to plik komputerowy, w którym wszystkie znaki są zakodowane w postaci cyfrowej. Czcionka to metalowy słupek w górnej części (główce) mający wypukły obraz znaku o określonym kroju i rozmiarze służący do odbijania na papierze. Pytania skierowane do grafika/projektanta bez budzenia frustracji brzmią: „Jakim krojem złożony jest ten tekst?” lub „Jakiego pisma użyłeś?”. Gwarantowane +100 punktów dla Ciebie!

FORMATY PLIKÓW

Aby nie zgubić się w gąszczu gif’ów, png’ów, jpg’ów, eps’ów, formaty plików najłatwiej podzielić na dwie grupy. Pliki rastrowe i wektorowe. Do tych pierwszych należą rozszerzenia, takie jak: GIF, BMP, PNG, JPG, TIFF, z kolei do grona drugich trafiają m.in. AI, EPS, CDR czy PDF.

Pliki rastrowe mają określoną szerokość i wysokość wyrażoną w pikselach, nie są podatne na zmiany wielkości. Konsekwencją przeskalowania takich plików będzie utrata jakości. Z kolei pliki wektorowe można skalować dowolnie, ponieważ są oparte na zapisie matematycznym. Dla przykładu, logo najlepiej wysyłajcie w formatach wektorowych w uniwersalnym rozszerzeniu .eps, który odczytają pracujący zarówno na platformie Adobe (.ai), jak i w Corelu (.cdr).

GRAMATURA PAPIERU

Gramatura jest oznaczeniem gęstości papieru, czyli masy papierniczej przypadającej na daną powierzchnię. Określa się ją w jednostkach gram na metr kwadratowy. W praktyce przekłada się to m.in. na grubość i sztywność arkusza papieru. Na przykład arkusz o gramaturze 100 g/m² ma grubość około 0,1 mm, arkusz papieru biurowego o gramaturze 80 g/m² to w przybliżeniu 0,08 mm. Oczywiście są to dane przybliżone, dwa arkusze papieru o tej samej gramaturze mogą mieć różną grubość i sztywność, ponieważ na ostateczną grubość wydruku ma wpływ technika produkcji publikacji. 

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Tworzy system wizualnej tożsamości marki. Stanowi graficzne odzwierciedlenie sformułowanego DNA brandu, jest formą a nie treścią. Na identyfikację wizualną składają się m.in. logo, kolory, typografia, materiały towarzyszące. Spójne powinny być nie tylko elementy wizualne, ale układy graficzne oraz proporcje.

KEY VISUAL

Jest to layout graficzny kampanii reklamowej adaptowany do wszystkich materiałów wizualnych, np. POS’ów. Grafik otrzymujący key visual do przełożenia na inne formaty, nie powinien usuwać ani dodawać innych elementów, niż te zawarte w key visualu.

KOMPOZYT

Karty ze zdjęciem modelki, kompletnymi wymiarami i kontaktem do jej agencji.

KSIĘGA ZNAKU

Nazywana także manualem. Jest spisem zasad dotyczących posługiwania się logo. Księgi znaku można podzielić na dwie wersje: podstawową i rozbudowaną. Pierwsze wymienione powinny zawierać: podstawową wersję logo, jego konstrukcję, pole ochronne, kolorystykę, typografię, skalowanie, minimalne rozmiary, stosowanie na różnych tłach oraz niedopuszczalne modyfikacje. Rozbudowane księgi zostają wzbogacone o dodatkowe przykłady wizualne, w tym konkretne szablony, projekty, kolorystykę firmową, proporcje, a nawet systemy piktogramów oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego czy elementy architektury.

LAYOUT

To nic innego jak układ graficzny strony. Określa rozmieszczenie nagłówka, tekstu, ilustracji, ich wielkości, kolorystykę. Layouty zazwyczaj budowane są na siatkach stanowiących szkielet kompozycji.

LOGO

Jest to znak graficzny reprezentujący firmę. Może składać się z sygnetu, czyli elementu graficznego i części typograficznej, a także tagline’u, czyli hasła marki. Znaki marki można usystematyzować, przyporządkowując je do ogólnych kategorii. W typologii znaków rozróżniamy m.in znaki piktograficzne, abstrakcyjne/symboliczne, znaki słowne i literowe.

LOOKBOOK

Lookbook to katalog, zbiór zdjęć prezentujący ubrania kolekcji danej marki.

Strona z lookbooka polskiej marki Borko. Każda strona prezentuje pojedynczą sylwetkę na dwóch kadrach – szerokim i bliskim, zdj. archiwum własne

PACKSHOT

Jest to zdjęcie produktowe, wiernie sfotografowany produkt. Najczęściej pozbawiony tła i dodatkowej aranżacji. Packshoty występują w formie statycznych jak i ruchomych obrazów, zazwyczaj są to interkatywne, obrotowe zdjęcia.

POS

Skrót od wyrażenia Point of Sale Materials. POS'y to materiały promocyjne w miejscu sprzedaży, np. plakaty, ulotki, broszury, katalogi, zawieszki, naklejki.

PPM

Skrót z angielskiego „pre production meeting”. Jest to spotkanie klienta, agencji, a także domu produkcyjnego poprzedzające produkcję reklamową. PPM organizuje się po to, aby szczegółowo omówić i ostatecznie uzgodnić wszystkie elementy planowanej realizacji, od szczegółowo rozrysowanego scenariusza, po lokacje, stylizacje i występujących aktorów.

PROOF

Inaczej próba koloru. Testowy wydruk przygotowanego projektu do druku, służy weryfikacji zgodności kolorystycznej publikacji.

ROZDZIELCZOŚĆ

Określa, ile pik­seli mie­ści się w okre­ślo­nej jed­no­stce miary. Im większa rozdzielczość, tym wyższa jakość obrazu. Standardowe rozdzielczości obrazu to m.in. 800x600, 1024x768. Poprawna odpowiedź na pytanie „Jak duża jest grafika?” brzmi „X na Y pikseli". 

SPADY

Spady to dodatkowy obszar druku, który w ostatecznym procesie publikacji jest odcinany. Spady gwarantują, że wydrukowany materiał będzie wypełniał cały format arkusza po jego przycięciu, bez zagrożenia drobnych świecących fragmentów na krawędziach strony.


spady-grafa-01

SYGNATURA

Sygnatura to struktura powstająca z relacji między logotypem, znakiem marki (sygnetem) i sloganem. Niektóre koncepcje pozwalają na dzielone, cząstkowe sygnatury, w których znak i logotyp mogą być potraktowane rozłącznie. W innych wariantach występują sygnatury pionowe lub poziome, umożliwiając dokonanie wyboru zgodnie z aktualną potrzebą.

WIZUALIZACJA

W kontekście projektowania graficznego i brandingu to przedstawienie projektu na konkretnych przykładach symulujących realne sytuacje. Wizualizacje pokazują, jak dany projekt sprawdzi się w rzeczywistości, do której jest przeznaczony. Warto wybrać kilka możliwych zastosowań, aby sprawdzić czy pomysły będą działały jako spójny system, a przede wszystkim, czy zdadzą test na czytelność.